مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری دیویس

منبع: مدل پذیرش فناوری از کتاب بانکداری الکترونیک نوشته فاطمه فراقی

فرد دیویس به سال ۱۹۸۹ مقاله‌ای با عنوان «سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده و پذیرش فناوری اطلاعات توسط مصرف کننده» ارائه کرده است. در این مقاله برای نخستین بار دو مفهوم «سودمندی ادراک شده» و «سهولت استفاده ادراک شده» به عنوان زیربنای پذیرش فناوری جدید توسط کاربر نهایی معرفی شد. هدف این مطالعه ایجاد مقیاسی برای پیش‌بینی و توضیح رفتار مصرف‌کننده بوده است. در این راستا تمرکز بر دو عامل سهولت ادراک شده، سادگی استفاده ادراک شده است. دیویس برای معرفی این دو مفهوم پرسش را مطرح کرده است: چه عواملی باعث می‌شود فناوری اطلاعات مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود؟ در میان متغیرهای متعددی که وجود دارند دو عاملی اساسی سودمندی ادراک شده و سادگی استفاده ادراک شده می‌باشند.

سودمندی ادراک شده

میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک فناوری ویژه عملکرد شغلی وی را بهبود می بخشد . نخستین عاملی که موجب گرایش یا عدم گرایش افراد به استفاده از یک فناوری، به باور آنها از میزان سودمندی آن فناوری بستگی دارد . اگر افراد باور داشته باشند یک فناوری باعث بهبود کارشان می‌شود به استفاده از آن گرایش خواهند داشت . این متغیر را سودمندی ادراک شده گویند .

سهولت استفاده ادراک شده

میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک فناوری ویژه، ساده و بی‌دردسر است. سهولت استفاده عامل دومی است که در پذیرش فناوری نقش دارد. با فرض اینکه افراد ممکن است باور داشته باشند یک فناوری بسیار مفید است اما در عین حال ممکن است این تصور را داشته باشند که دشواری استفاده از این فناوری به قدری است که به زحمت استفاده آن نمی‌ارزد. این متغیر را سهولت استفاده ادراک شده گویند.

پس از این مطالعه در همان سال ۱۹۸۹ دیویس، باگوزی و وارشاو مطالعه‌ای با عنوان «پذیرش فناوری کامپیوتر: مقایسه دو مدل ترکیبی» انجام دادند . در این مطالعه آنها از مدل تئوری رفتاری منطقی (TRA) که توسط فیشبین و آیزن (۱۹۷۵) ارائه شده بود، استفاده کردند. فرد دیویس و همکارانش، مدل رفتار منطقی را در زمینه پذیرش تکنولوژی توسعه دادند. این نظریه زیربنای مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) است که شناخت هر چه بیشتر آنچه که موجب پذیرش یک سیستم می‌شود را تسهیل می‌کند. در مدل پذیرش تکنولوژی دو کنشگر پایه و تعیین کننده رفتار افراد جهت استفاده از یک فناوری شناسایی شده است:

سهولت استفاده ادارک‌شده (PEOU) : میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص نیاز به تلاش زیادی جهت یاد گیری ندارد. یعنی کارکردن با یک سیستم تا چه میزان از نظر شخص آسان است.

سودمندی ادارک‌شده (PU) : میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص بر سطح عملکرد او می‌افزاید. مدل پذیرش تکنولوژی در شکل همین مطلب ترسیم شده است.

دانلود اصل مقاله پذیرش فناوری دیویس


دانلود پرسشنامه مدل پذیرش فناوری TAM

دانلود پایان نامه مدل پذیرش فناوری TAM

پایان نامه ارزیابی تمایل به خرید الکترونیکی از پایگاه اینترنتی پارس مدیر با استفاده از مدل پذیرش فناوری و مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری دفاع شده است. متن کامل این پایان نامه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

15000 تومان – خرید