مدل UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT (نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: ونکاتش، دیویس و باگوزی

تعداد سوالات: ۲۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده، استفاده در عمل

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه UTAUT

نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (مدل UTAUT) الگویی فراگیر است که چارچوبی را برای بکارگیری فناوری‌های جدید فراهم می‌آورد.

انتظار عملکرد (رفتاری) : میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک سیستم به او در دستیابی به اهداف کاریش کمک می‌کند.

انتظار تلاش : انتظار کوشش به عنوان میزان سادگی استفاده از یک سیستم اشاره دارد. سه سازه از مدل‌های مختلف در تعریف انتظار عملکرد دخالت دارند: سهولت استفاده ادراک شده، پیچیدگی و سادگی.

تاثیرات جامعه : تاثیر اجتماعی به عنوان میزانی که فرد احساس می‌کند افراد بااهمیت انتظار دارند او باید از یک سیستم خاص استفاده کند یا رفتار خاصی را انجام دهد. فشار اجتماعی یک محرک رفتاری مستقیم است که تحت عنوان هنجارهای ذهنی در مدل پذیرش فناوری نیز به آن اشاره شده است.

شرایط تسهیل کننده : میزانی که فرد باور دارد زیرساخت‌های فنی و سازمانی برای پشتیبانی از سیستم مورد نظر وجود دارد. این مفهوم نیز از سه سازه اصلی در مدل‌های پیشین تشکیل شده است: کنترل رفتاری ادراک‌شده، شرایط تسهیلی و  تناسب.


دانلود پایان‌نامه مدل پذیرش فناوری

پایان‌نامه مدل پذیرش فناوری

عنوان: ارزیابی تمایل به خرید الکترونیکی توسط مشتری با استفاده از مدل پذیرش فناوری

مقطع: کارشناسی ارشد

مورد مطالعه: پایگاه پارس‌مدیر

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

دانشگاه: پیام نور تهران

سال دفاع: ۱۳۹۵

نمره دفاع: ۲۰

نکته: فایل کامل به‌صورت ورد و پی‌دی‌اف همراه با تمامی فایل‌های داده و مستندات پیوست شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله