مدل UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

فایل ورد پرسشنامه UTAUT نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

ابعاد: انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده، استفاده در عمل

روایی و پایایی : دارد

منبع استاندارد : ونکاتش، دیویس و باگوزی


تعریف مفهومی ابعاد مدل UTAUT

انتظار عملکرد (رفتاری) : میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک سیستم به او در دستیابی به اهداف کاریش کمک می‌کند.

انتظار تلاش : انتظار کوشش به عنوان میزان سادگی استفاده از یک سیستم اشاره دارد. سه سازه از مدل‌های مختلف در تعریف انتظار عملکرد دخالت دارند: سهولت استفاده ادارک شده، پیچیدگی و سادگی.

تاثیرات جامعه : تاثیر اجتماعی به عنوان میزانی که فرد احساس می‌کند افراد بااهمیت انتظار دارند او باید از یک سیستم خاص استفاده کند یا رفتار خاصی را انجام دهد. فشار اجتماعی یک محرک رفتاری مستقیم است که تحت عنوان هنجارهای ذهنی در مدل پذیرش فناوری نیز به آن اشاره شده است.

شرایط تسهیل کننده : میزانی که فرد باور دارد زیرساخت‌های فنی و سازمانی برای پشتیبانی از سیستم مورد نظر وجود دارد. این مفهوم نیز از سه سازه اصلی در مدل‌های پیشین تشکیل شده است: کنترل رفتاری ادارک‌شده، شرایط تسهیلی و  تناسب.


دانلود پرسشنامه مدل پذیرش فناوری TAM

دانلود پایان نامه مدل پذیرش فناوری TAM

پایان نامه ارزیابی تمایل به خرید الکترونیکی از پایگاه اینترنتی پارس مدیر با استفاده از مدل پذیرش فناوری و مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری دفاع شده است. متن کامل این پایان نامه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

15000 تومان – خرید