مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه مدل پذیرش فناوری (TAM) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: دیویس

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: سهولت استفاده، سودمندی ادراک‌شده، نگرش، قصد خرید

پرسشنامه مدل توسعه یافته پذیرش فناوری

ونکاتش و دیویس به سال ۲۰۰۰ مدل پذیرش فناوری را توسعه دادند و تئوری بسط یافته پذیرش فناوری را به نام مدل UTAUT ارائه کردند. این پرسشنامه نیز از لینک زیر قابل دانلود است. برای مطالعه بیشتر روی لینک پرسشنامه UTAUT کلیک کنید.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه پذیرش فناوری

سودمندی ادراک‌شده : میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک فناوری ویژه عملکرد شغلی وی را بهبود می‌بخشد. نخستین عاملی که موجب گرایش یا عدم گرایش افراد به استفاده از یک فناوری، به باور آنها از میزان سودمندی آن فناوری بستگی دارد. اگر افراد باور داشته باشند یک فناوری باعث بهبود کارشان می‌شود به استفاده از آن گرایش خواهند داشت. این متغیر را سودمندی ادراک‌شده گویند .

سهولت استفاده ادراک‌شده : میزانی که فرد باور دارد که استفاده از یک فناوری ویژه، ساده و بی‌دردسر است. سهولت استفاده عامل دومی است که در پذیرش فناوری نقش دارد. با فرض اینکه افراد ممکن است باور داشته باشند یک فناوری بسیار مفید است اما در عین حال ممکن است این تصور را داشته باشند که دشواری استفاده از این فناوری به قدری است که به زحمت استفاده آن نمی‌ارزد. این متغیر را سهولت استفاده ادراک‌شده گویند.

تعریف عملیاتی: فرد دیویس به سال ۱۹۸۹ مدل پذیرش فناوری را معرفی کرد. در این مقاله او از دو عامل سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده برای پذیرش فناوری استفاده کرد. برای این منظور از پرسشنامه‌ای شامل ۲۸ گویه استفاده کرد. همچنین در همین مقاله بعد از ویرایش و روایی سنجی نسخه ۱۲ سوالی این پرسشنامه را ارائه کرد. هر دو نسخه ۳۰ سوالی و ۱۲ سوالی پرسشنامه تم دیویس در فایل زیر قابل دانلود است.

دانلود پایان‌نامه مدل پذیرش فناوری

پایان‌نامه مدل پذیرش فناوری

عنوان: ارزیابی تمایل به خرید الکترونیکی توسط مشتری با استفاده از مدل پذیرش فناوری

مقطع: کارشناسی ارشد

مورد مطالعه: پایگاه پارس‌مدیر

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

دانشگاه: پیام نور تهران

سال دفاع: ۱۳۹۵

نمره دفاع: ۲۰

نکته: فایل کامل به‌صورت ورد و پی‌دی‌اف همراه با تمامی فایل‌های داده و مستندات پیوست شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله