این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تصمیم‌گیری چندشاخصه

مدل های تصمیم گیری چندشاخصه

تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM)

تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) رویکردی برای ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه در میان گزینه‌های موجود براساس شاخص‌های متنوع، متفاوت و متعارض است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com