این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تماشگران فوتبال

پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

پرسشنامه جذب هواداران به ورزشگاه

دانلود پرسشنامه جذب هواداران فوتبال دارای ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعاریف مفهومی و عملیاتی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com