پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

دانلود پرسشنامه جذب هواداران به ورزشگاه دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف : بررسی انگیزه‌ی طرفداران ورزش

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه جذب هواداران به ورزشگاه

یکی از مهمترین وظایف سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی جذب تماشاگران در ورزشگاه‌ها است. این موجب کسب درآمد، افزایش شور و اشتیاق در ورزشگاه، بالا رفتن رضایت بازیکنان و پرکردن اوقات فراغت و کسب سلامتی برای تماشاگران می‌شود. بنابراین بسیار مهم است تا عواملی را که بیشترین تاثیر را برجذب تماشاگران دارد، مورد شناسایی و اولویت بندی قرار گیرد. از این رو هدف پرسشنامه جذب هواداران فوتبال شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذاردر جذب و نگهداری هواداران فوتبال است. پرسشنامه انگیزه تماشاگران فوتبال را نیز مطالعه کنید.

تماشاچیان: اینها تماشاگرانی هستند که خصلت بی طرفی نسبی بر آنان غالب است. یعنی برایشان هیچ اهمیتی ندارد که کدام یک از دو تیم برنده یابازنده باشند.

تشویق‌گران یا هواداران: واژه fan به معنای مشوق است و مختصر شده کلمه fantic یعنی متعصب می‌باشد. این گروه، تماشاگران تشویق کننده‌ای هستند که به نسبت به یک تیم یا باشگاه حاصل تعصب می‌ورزند. اینان پویایی بیشتری از تماشاچی عادی بروز می‌دهند. واقعیت این است که گروه‌های متفاوتی از افراد جامعه در سنین مختلف با جنسیت‌های متفاوت و از طبقات اجتماعی، نژادی، قومی و فرهنگی مختلف از خدمات، محصولات و برنامه‌های ورزشی به نوعی در زندگی اجتماعی و حرفه‌ای خویش استفاده می‌کنند.

برخی از هواداران به عنوان کارکنان و دست اندرکاران سازمان‌های ورزشی یا تولید و توزیع کنندگان ابزار و لوازم ورزشی از محل آن ارتزاق مینمایند، طیف وسیع‌تری نیز به عنوان تماشاگر و یا دوستدار یا هوادار ورزشی به تماشای مستقیم فعالیت‌های ورزشی در ورزشگاه‌ها و برخی دیگر از طریق رسانه‌ها پیگیر رویدادهای ورزشی فوتبال می‌باشند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله