پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

دانلود پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

فایل ورد پرسشنامه جذب هواداران فوتبال

هدف : بررسی انگیزه‌ی طرفداران ورزش

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

2000 تومان – خرید

تعریف مفهومی جذب هواداران فوتبال

یکی از مهمترین وظایف سازمان ها و باشگاه های ورزشی جذب تماشاگران در ورزشگاه ها برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود از کسبدرآمد گرفته تا پرکردن اوقات فراغت و کسب سلامتی برای تماشاگران می باشد. بنابراین بسیار مهم است تا عواملی را که بیشترین تاثیر را برجذب تماشاگران دارد، مورد شناسایی و اولویت بندی قرار گیرد. از این رو هدف پرسشنامه جذب هواداران فوتبال شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذاردر جذب و نگهداری هواداران فوتبال است. پرسشنامه انگیزه تماشاگران فوتبال را نیز مطالعه کنید.

تماشاچیان: اینها تماشاگرانی هستند که خصلت بی طرفی نسبی بر آنان غالب است، یعنی برایشان هیچ اهمیتی ندارد که کدام یک از دو تیم برنده یابازنده باشند.

تشویقگران یا هواداران: واژه fan به معنای مشوق است و مختصر شده کلمه fantic یعنی متعصب می باشد این گروه ،تماشاگران تشویق کننده‌ای هستند که به نسبت به یک تیم یا باشگاه حاصل تعصب می ورزند اینان پویای بیشتری از تماشاچی عادی بروز می دهند. واقعیت این است که گروه های متفاوتی از افراد جامعه در سنین مختلف با جنسیت های متفاوت و از طبقات اجتماعی، نژادی ، قومی و فرهنگی مختلف از خدمات ، محصولات و برنامه های ورزشی به نوعی در زندگی اجتماعی و حرفه‌ای خویش استفاده می کنند.

برخی از هواداران به عنوان کارکنان و دست اندرکاران سازمانهای ورزشی یا تولید و توزیع کنندگان ابزار و لوازم ورزشی از محل آن ارتزاق مینمایند، طیف وسیع‌تری نیز به عنوان تماشاگر و یا دوستدار یا هوادار ورزشی به تماشای مستقیم فعالیت های ورزشی در ورزشگاه ها و برخی دیگر از طریق رسانه ها پیگیر رویدادهای ورزشی فوتبال می باشند.رویدادهای  ورزشی بزرگ وکوچک  از پربیننده ترین وپرشنونده ترین برنامه های رادیو و تلویزیونی سراسر دنیاست و شاید هیچ واقعه‌ای به اندازه مسابقات المپیک و یا جام جهانی فوتبال نتواند تا این توجه مردم کره زمین را بخود جلب کند