پرسشنامه انگیزه تماشاگران فوتبال

دانلود پرسشنامه انگیزه تماشاگران فوتبال

فایل ورد پرسشنامه انگیزه تماشاگران فوتبال

هدف : بررسی عوامل تأثیر گذار بر انگیزه تماشاگران فوتبال به مسابقات باشگاهی لیگ برتر فوتبال ایران

ابعاد : اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت‌های تماشاگران و امکانات و تسهیلات

تعداد سوالات : ۳۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی انگیزه تماشاگران فوتبال

انگیزش از دیرباز عنایت فلاسفه اندیشمندان و به ویژه مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است. از این رو مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند یکی از پیچیده ترین بخش های روانشناسی و مدیریت امروز است و کار علمی و پژوهشی گسترده ای را می طلبد. هر یک از اندیشمندان در تبیین عوامل انگیزشی متاثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم نظریه هایی ابراز داشته اند. جای تردید نیست که توان انگیزشی انسان در حدی بوده که توانسته است عصر فرا صنعتی و متعاقب آن عصر تکنولوژی اطلاعات را پایه گذاری کند. علی رغم این همه پیشرفت تکنولوژی مسایل انسانی بزرگترین گرفتاری عصر ما را به وجود آورده و انگیزش ذهن متخصصان را در سطح وسیعی به خود مشغول داشته است.

بازاریابی ورزشی می تواند با مشخص کردن انگیزه های مؤثر بر میزان حضور تماشاگران، راه را برای حضور هر چه بیشتر آنان فراهم کند. حضور بیشتر تماشاگران منجر به فروش بیشتر بلیط و سایر خدمات و محصولاتی که توسط ورزشگاه ارایه می شود خواهد شد. تلویزیون و پول، ورزش را به سمت حرفه ای شدن هدایت می کند. در بسیاری از کشورها، بحث درآمدزایی باشگاهها و خودگردان کردن آنها مطرح است. این راه عامل مهمی برای فراهم کردن درآمد برای تیم ها مخصوصاً در کشور ما که به سمت خصوصی سازی حرکت می کنیم می تواند باشد. پرسشنامه انگیزه تماشاگران فوتبال برای تحقیق بسیار مناسب است.

جمع بندی بحث انگیزه تماشاگران فوتبال

دانش بازاریابی ورزشی در سال های گذشته اهمیت بسزایی برای فدراسیون ها و سازمان های ورزشی پیدا کرده است. این مهارت و دانش بدان حد اهمیت یافته است که آنرا بعنوان یکی از اجزاء مهم بقای فدراسیون ها و سازمان های ورزشی می توان بشمار آورد و این اهمیت بصورت فزاینده ای در حال افزایش است.

بررسی انگیزش به زبان ساده پی بردن به این مطلب است که چه چیزی سبب فعالیت افراد می شود؟ به همین لحاظ پی بردن به انگیزه افراد از نظر مدیران ورزشی بسیار قابل توجه و اهمیت است. مدیری که از انگیزه های تماشاگران آگاه باشدمی تواند دلیل رفتارهای آنان را حدس زده و پیش بینی لازم را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات بر سر راه حضور تماشاگران در ورزشگاه انجام دهد.

به دلیل بافت عمیق فرهنگی جامعه عواملی همچون خانواده و روابط دوستانه در گروه­های سنی مختلف نقش مهمی در جذب تماشاگران در ایران دارد که نیاز به توجه و برنامه ریزی جامع و دقیق­تری برای جذب آنان به مسابقات است. همچنین، عامل غرور اجتماعی که نقش بسیار کم رنگی در جذب تماشاگران در کشور ما دارد، به دلیل اهمیت و ارزش تعصبات و معیارهای ملی در حضور افراد در مسابقات ورزشی باید تقویت گردد.