این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک bwm

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین یک تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط جعفر رضایی برای حل ساده تر تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه شد.

آموزش روش بهترین-بدترین

آموزش روش بهترین-بدترین

آموزش روش بهترین-بدترین براساس مقاله جعفر رضایی : ترجمه و تفسیر مقاله رضایی پیرامون روش بهترین-بدترین توسط آرش حبیبی ارائه شده است.

روش بهترین-بدترین

پرسشنامه بهترین-بدترین (BWM)

دانلود رایگان پرسشنامه بهترین-بدترین (BWM) براساس مقاله جعفر رضایی به صورت فایل ورد همراه با یک نمونه کاربردی از مقیاس bwm فارسی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com