این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک dea

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

مدل اندرسون پیترسون

آموزش مدل اندرسون پیترسون برای حل مسائل تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با روش DEA برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم‌گیری براساس ورودی و خروجی

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها DEA

انواع الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها DEA : شامل الگوی BCC الگوی CCR و الگوی اندرسون-پیترسون در سایت پارس‌مدیر تشریح و آموزش داده شده است.

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها DEA

تحلیل پوششی داده‌ها DEA یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحد‌های تصمیم گیرنده (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com