این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک dea

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

مدل اندرسون پیترسون (AP)

مدل اندرسون و پیترسون (AP) رویکری در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) است که امکان رتبه‌بندی واحدهای کارا در کنار واحدهای ناکارا را فراهم می‌سازد.

الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها

الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

مهم‌ترین الگوهای تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) شامل الگوی چارنز، کوپر و رودز (CCR)، الگوی بنکر، چارنز و کوپر (BCC) و الگوی اندرسون-پیترسون است.

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده‌ (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com