این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی Social Presence به جنبه‌هایی از یک سامانه اینترنتی اشاره دارد که موجب می‌شود کاربر باور کند با یک موجود موهوم و خیالی ارتباط ندارد و حضور سامانه آنلاین را به صورتی باورپذیر لمس نماید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com