این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حمایت سرپرستی

همدلی سازمانی

همدلی سازمانی

همدلی سازمانی (Empathy) تمایل کارکنان برای شناخت مسائل و مشکلات همکاران در محیط کاری و کوشش برای رفع یا کاهش مشکلات روحی یا کاری آنان است.

حمایت سازمانی ادراک شده

حمایت سازمانی ادراک‌شده

حمایت سازمانی ادراک‌شده مفهوم بسیار مهمی در ادبیات مدیریتی است زیرا این مفهوم می‌تواند رابطه مابین نحوه برخورد سازمان با کارمندان و نگاه و رفتار کارمندان نسبت به شغلشان و سازمان را توضیح دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com