این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خرید اتفاقی

خرید آنی

خرید آنی

خرید آنی (Impulse purchase) تصمیمی برنامه‌ریزی نشده برای خریداری یک کالا یا خدمت است که در لحظه خریدن محصول توسط مصرف کننده اخذ می‌شود.

پرسشنامه جنون خرید

پرسشنامه جنون خرید

دانلود پرسشنامه جنون خرید دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۳۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه با هدف بررسی جنون خرید

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com