پرسشنامه جنون خرید

دانلود پرسشنامه جنون خرید

فایل ورد پرسشنامه جنون خرید

هدف : بررسی جنون خرید و بررسی میزان خریدهای افراطی در مشتریان

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل محیطی و رفتار جنون خرید


تعریف مفهومی جنون خرید

یکی از موضوعات مورد علاقه ی پژوهشگرین مطالعه ی شاخه‌ای از رفتار مصرف‌کننده است که به جنون خرید شهرت یافته است. این نوع از خرید بر انتخاب کالاهای اغلب بی فایده و کالاهای غیر ضروری استوار است.

رفتار جنون خرید بطور کلی یک تمایل غیر قابل کنترل برای خرید‌های مکرر و غیر ضروری است و به سختی می‌توان را متوقف کرد به طوری که این امر به پیامد‌های مضر منجر می‌شود. جنون خریدمیل مقاومت ناپذیر و پرقدرت به خرید کالا و لوازم است که مصرف‌کننده نگرشی شبیه معتادان به مواد مخدر نسبت به خرید را در خود ایجاد کرده اند.

جنون خرید در واقع رفتار وسواسی وسواس گونه می‌باشد که اکثرا از طریق محرک هایی نظیر میزان تنش و اضطراب آغاز می‌شود. جنون خرید به عنوان خرید مزمن و تکراری تعریف شده که یک واکنش اولیه به احساسات منفی می‌باشد که رضایتی کوتاه‌مدت و آنی به همراه می‌آورد، اما در نهایت به آن فرد و یا دیگران آسیب می‌رساند. جنون خریدیک رفتارخرید مکرر، یکنواخت و همیشگی می‌باشد که به یک پاسخ یا واکنش اولیه به وقایع یا احساسات منفی تبدیل شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله