این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب داشبورد بازاریابی

پرسشنامه داشبورد بازاریابی

پرسشنامه داشبورد بازاریابی

دانلود پرسشنامه داشبورد بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

داشبورد بازاریابی

داشبورد بازاریابی

داشبورد بازاریابی (Marketing Dashboard) یک ابزار گزارش‌دهی است که سنجه‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد کسب‌وکار را به صورت بصری ارائه می‌کند.

هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار)

هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار)

هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار) فرایندی فناوری‌محور برای تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات عملیاتی به مدیران ارشد و اجرایی سازمان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com