پرسشنامه داشبورد بازاریابی

دانلود پرسشنامه داشبورد بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: پرسشنامه تک‌بعدی است

تعداد سوالات: ۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پیوست: اصل مقاله لاتین و نمونه مقاله فارسی به صورت تمام متن

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه داشبورد بازاریابی

تعریف مفهومی: داشبورد بازاریابی نمایی از عملکرد سیستم است که با استفاده از آن اجرای فرایند اندازه‌گیری، نظارت و مدیریت عملکرد کسب‌وکار برای مدیران سازمان تسهیل می‌شود. علاوه بر این داشبوردها یکی از ابزارهای مهم کسب‌وکار هستند و ترکیبی از شاخص‌ها از جمله شاخص‌های اصلی عملکرد را ارائه می‌دهند. این نشان‌دهنده میزان حصول اهداف و برنامه‌های راهبردی سازمان هستند. داشبوردها به صورت پویا عمل می‌کنند و با بکارگیری شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها در هر لحظه امکان مشاهده عملکرد سازمانی را فراهم می‌کنند.

بنابراین داشبوردها مفیدترین ابزار برای نظارت بر فعالیت‌ها و تجزیه‌وتحلیل مدیریت عملکرد کسب‌وکار هستند. در این زمینه، یکی از حوزه‌های خاصی که در بخش اندازه‌گیری بازاریابی و تجزیه‌وتحلیل استفاده می‌شود، داشبورد بازاریابی است. این داشبورد به عنوان منبع فناوری بازاریابی، ابزاری ارزشمند در پیشبرد عملکرد بازار است. به عبارتی، داشبوردها راهی برای از بین بردن به‌هم ریختگی داده‌ها در بازاریابی و هوش تجاری هستند که همانند نمایشگر داشبورد اتومبیل عمل می‌کنند. بسیاری از داشبوردهای بازاریابی حول اندازه‌گیری‌های ساختاری و تاکتیکی بر روی موارد مانند تجزیه‌وتحلیل وب، قیف بازاریابی و محاسبات بازگشت سرمایه ساخته شده‌اند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش از ابزار پرسشنامه داشبورد بازاریابی استفاده شده است. این پرسشنامه شامل یک سازه اصلی و ۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

فصل دو و ادبیات پژوهش داشبورد بازاریابی

فصل دوم و ادبیات پژوهش پیرامون داشبورد بازاریابی (آخرین بازبینی سال ۱۴۰۱)

تعداد صفحات : ۶۵ صفحه با فاصله خطوط ۱.۳ و فونت بی‌لوتوس دارای فهرست مطالب، فهرست منابع فارسی و لاتین

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله