کسب‌وکار Business

کسب‌وکار Business یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو برای مشتری ایجاد شده‌است. کسب و کار در اقتصاد سرمایه‌داری حکم‌فرماست. بیشتر کسب و کارها که مالک آن‌ها بخش خصوصی است، برای این ایجاد شده‌اند که سودآور باشند و دارایی صاحب‌شان را بیشتر کنند.

کسب‌وکارها می‌توانند شخصی باشند یا مالک آن‌ها دولت باشد. از کسب و کاری که چندین فرد در دارایی آن شریک باشند، با عنوان شرکت یاد برده می‌شود. هر چند که این واژه تعریف دقیق‌تری نیز دارد. معمولاً کسب‌وکار در شکل خصوصی آن نمود پیدا می‌کند که تلاش دارد بر سود بیشتر یا فروش بیشتر تمرکز کند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد. اما در شکل دولتی آن بیشتر مشارکت تعداد بیشتری از افراد جامعه اهمیت دارد.

مفهوم بیزنس یا کسب‌وکار یک مفهوم پایه در مدیریت و بازاریابی است که پژوهشگران این رشته باید با آن اشنایی کافی داشته باشند. با این وجود بسیاری از پژوهشگران این رشته از تعریف درست و بیان مختصات آن آگاهی کافی ندارند. در بسیاری موارد این کسب‌وکار با سازمان مترادف در نظر گرفته می‌شود که برداشت درستی نیست. در این مقاله کوشش شده است تا کسب‌وکار Business به صورتی روشن مفهوم‌سازی و بیان شود.

تعریف کسب‌وکار Business

در واژه نامه آکسفورد کسب‌وکار Business به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است. در واژه نامه لانگ من Business به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته می‌شود.

به زبان ساده، کسب‌وکار عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت‌هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر می‌گیرد. کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه می شود. هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراری و تجدید شونده ی خرید و فروش است.

مجموعه ای از افراد می باشد با تخصص های مختلف در سازمان که برای هدف مشابهی تلاش می کنند. کسب و کار برای فراهم کردن نیازهای مشتریان بوجود آمده است. مجموعه فعالیت هایی برای بدست آوردن پول و ارزش محصول. کسب و کار را یک نوع کاسبی تعریف کرده‌اند. طی آن کالاها یا خدمات برای فروش در بازار تولید و توزیع می شوند. با توجه به تعاریف یاد شده می‌توان دریافت که کسب‌وکار با خرید و فروش کالاها، تولید کالاها یا عرضه ی خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد.

انواع کسب‌وکار Business

کسب‌وکار انواع مختلفی دارد که به صورت کلی عبارتند از:

  • کسب و کار خانگی
  • کسب و کار اینترنتی
  • کسب‌وکار روستایی
  • کسب‌وکار کوچک
  • اسپین آف

به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود کسب‌و‌کار خانگی گویند.

کسب و کار اینترنتی نوع جدیدی از کسب و کار است و با پیدایش کامپیوتر، اینترنت، و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند.

کسب و کار روستایی مؤسسات و شخصیت‌های رواج دهنده‌ی توسعه‌ی روستایی، کارآفرینی را به منزله‌ی یک مداخله راهبردی می‌دانند. این روش می‌تواند فرایند توسعه روستایی را تسریع بخشد اما به نظر می‌رسد که همگی آنها بر نیاز به گسترش بنگاه‌های اقتصادی روستایی نیز توافق دارند.

کسب و کار کوچک بصورت مستقل است و هر شرکتی با کمتر از ۵۰۰ پرسنل در این حیطه قرار می‌گیرد. این اندازه مرسومترین استاندارد تعریف شده است. شرکت‌های کوچک و متوسط، استارتاپ‌ها، فینتک و مواردی از این دست را شامل می‌شود.

در ادبیات سازمان و مدیریت، اسپین آف Spin Off یک فعالیت کسب‌وکار است که طی آن یک سازمان بزرگ‌تر به چند کسب‌وکار خردتر و مستقل تقسیم می‌شود.

خلاصه و جمع‌بندی

کسب‌وکار Business از بخش‌های حیاتی و ضروری فعالیت‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود. کسب‌وکار از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرضه محصول یا خدمات، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و اقتصاد هر کشور می‌شود. همچنین برای جوانان، کسبوکارهای کوچک نقطه شروع مناسبی برای خوداشتغالی است. تجارت در نهایت موجب کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشورها می‌گردد.

باور عمومی این است که تنها هدف کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادی است. در حالی که این امر، واقعیت ندارد. آرویک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگی نمی‌کند، تنها هدف کسب و کار هم، کسب سود نیست. بنابراین، کسب و کارها هم دارای اهداف اقتصادی اند و هم اهداف اجتماعی‌اند.