این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب درجه عضویت فازی

درجه عضویت فازی

درجه عضویت فازی

درجه عضویت فازی (Membership degree) به میزان تعلق‌پذیری یک عنصر به یک مجموعه فازی اشاره دارد و بین دو مقدار ۰ و ۱ در نوسان است.

مجموعه فازی

مجموعه فازی

مجموعه فازی (Fuzzy set) یا مجموعه غیرقطعی شامل دسته‌ای از عناصر است که هر کدام از یک درجه عضویت ویژه در آن مجموعه برخوردار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com