این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رسالت سازمان

ارزش های محوری

ارزش‌های محوری سازمان

ارزش‌های محوری (Core Values) باورها و ادراکات درونی یک سازمان پیرامون درستی و نادرستی امور است که در تصمیم‌گیری استراتژیک نقشی کلیدی دارد.

شایستگی‌های محوری

شایستگی‌های محوری

شایستگی‌های محوری (Core competencies) یا قابلیت‌های کلیدی، منابع و قابلیت‌هایی است که مزایای استراتژیک یک کسب‌وکار را شکل می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com