این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری اصیل

رهبری اصیل

رهبری اصیل

رهبری اصیل یک سبک هدایت سازمانی است که بر شفافیت، اخلاص و صداقت رهبران در محیط کاری بنا نهاده شده است که نخستین بار در سال ۲۰۰۴ مطرح شد.

پرسشنامه رهبری اصیل

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه رهبری اصیل دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com