پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه رهبری اصیل دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد از سایت پارس‌مدیر

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

ابعاد: خودآگاهی، پردازش متوازن، اخلاق‌مداری و شفافیت رابطه‌ای

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رهبری اصیل

شالوده رهبری اصیل Authentic leadership بر مفهوم اصالت، پایه گذاری شده است. این بیان کننده شرایطی است که افراد رفتاری مطابق با ارزش‌ها و اعتقادات و فطرت والای انسانی خویش انجام دهند. یعنی تحت تأثیر شرایط و فشارهای گوناگون، بر داشتن رفتاری در راستای ارزش‌ها و باورهای خویش پافشاری نماید. در واقع تئوری‌های رهبری بااصالت در تلاشند تا رهبرانی تربیت نمایند، که خود واقعی خویش را به پیروانشان نشان دهند و به دور از هر گونه تزویر و ریا، رفتاری منطبق بر حقیقت درونی خویش داشته باشند.

نظریه رهبری اصیل یک نظریه هنجاریاست که یک رهبر ایده آل برای سازمان‌ها را توصیف می‌کند. هدف آن ادغام ایده‌های اولیه در مورد رهبری موثر در رابطه با رهبری اخلاقی بوده است. رهبران اصیل در قضاوت‌های خود سطح بالایی از اخلاق را به نمایش می‌گذارند،به زوایای مختلف امور توجه می‌کنند و نیاز‌های ذی‌نفعان مختلف سازمان را در نظر می‌گیرند.در واقع این رهبران تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن نیازهای افراد مختلف، بهترین تصمیمات ممکن رااتخاذ نمایند.

این رهبران،با ویژگی هایی همچون مثبت اندیشی،خوش بینی و اشتیاق فراوان مشخص می‌شوند. در اتخاذ و اجرای تصمیمات دشوار، موفق و پایدار هستند. اولین تلاش‌ها به منظور اجرا و به کارگیری رهبری اصیل نیازمند توضیح ویژگی‌های خاص اینگونه رهبری است.  این شامل خودآگاهی، پردازش متعادل، جنبه‌های درونی اخلاق و شفافیت در روابط می‌باشد. خود آگاهی مهم‌ترین عنصر و سنگ بنای مهم رهبری اصیل است. این به درک نقاط قوت و ضعف فرد و چگونگی ارتباط با دنیای پیرامون شخص اشاره دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله