این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش EDAS

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط کشاورز و همکاران معرفی شده است. اصل مقاله و ترجمه تخصصی آن ارائه شده است.

روش EDAS

ایداس (EDAS)

روش EDAS یا ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین یکی از دیگر از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com