این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش EDAS

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است که توسط کشاورز و همکاران معرفی شده است. اصل مقاله و ترجمه آن توسط پارس مدیر ارائه شده است.

روش EDAS

روش EDAS

روش EDAS یا ارزیابی مبتنی بر فاصله از راه‌حل میانگین یکی از دیگر از روش های تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com