این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رویکرد منبع محور

منبع‌یابی کسب‌وکار

منبع‌یابی کسب‌وکار

منبع‌یابی کسب‌وکار (Sourcing) فرایند شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان برای دستیابی به مواد اولیه، خدمات و محصولات مناسب و پایدار است.

رویکرد منبع محور

رویکرد منبع محور

رویکرد منبع محور (Resource-based view) چارچوبی مدیریتی است که برای تعیین منابع استراتژیک شرکت جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com