این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رویگردانی مشتری

پرسشنامه ریزش مشتریان

پرسشنامه ریزش مشتریان

دانلود پرسشنامه ریزش مشتریان همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر به صورت استاندارد دارای دو بعد سازمانی و محیطی با طیف لیکرت ۵ درجه

ریزش مشتریان (رویگردانی مشتریان)

ریزش مشتریان

ریزش مشتریان (Customer Churn) درصد مشتریانی است که از خرید محصولات و خدمات یک کسب‌وکار دست بکشند و دیگر قصد ادامه خرید نداشته باشند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com