پرسشنامه ریزش مشتریان

دانلود پرسشنامه ریزش مشتریان (رویگردانی) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوال: ۱۶گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (محیطی)

تعریف مفهومی پرسشنامه ریزش (رویگردانی) مشتریان

مفهوم ریزش مشتریان به از دست دادن مشتریان سازمان اشاره دارد و یک نشانه و هشدار برای هر کسب‌وکاری محسوب می‌شود. خشم، رویگردانی و ریزش مشتری به مفهوم خاتمه روابط وی با سازمان و رویکرد وی به سمت سایر سازمان‌ها در نتیجه یکسری عوامل هستند. ممکن است برخی شرکت‌ها با رو شهای مختلف بتوانند تعدادی مشتری برای خود دست و پا کنند، اما حفظ آنها به راحتی میسر نخواهد بود، به همین دلیل بازاریابان که تا دیروز در اندیشه شکار مشتریان خود بودند امروزه به رضایت مندی و حفظ آنها بیش تر تمایل پیدا کرده اند. توجه به حفظ مشتری، زمینه ساز رشد و بقای سازمان می‌شود، در حالی که زیان از دست دادن یک مشتری، به صورت سود نصیب شرکت رقیب خواهد شد.

ریزش مشتری به موقعیتی اطلاق می‌شود که مشتری تصمیم میگیرد سـازمان را تـرک کنـد و مدیریت ریزش مشتری به این مفهوم است که بتوان بـا پـیش بینـی رفتـار مشـتریان، از ریـزش احتمالی آن پیشگیری کرد. حرکت مشتریان از سازمانی به سازمانی دیگر برای یافتن محصولات و خدمات بهتر و ارزانتر را ریزش می‌گویند.

ریزش یا رویگردانی برگردان پارسی Customer Churn است. واژه Churn خود از دو واژه change به معنای تغییر و Turn به معنای چرخش گرفته شده است و به این موضوع اشاره دارد که مشتری با چرخش و رویگردانی از خدمت دهنده فعلی، خدمت دهنده خود را تغییر می‌دهد. رویگردانی مشتری (ریزش مشتری) به‌عنوان یکی از عواملی است که منجر به از دست دادن سودآوری برای شرکت می‌شود. حتی ممکن است ضررهایی نیز از جنبه‌های مختلف مالی، اجتماعی و … به آن وارد نماید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله