ریزش مشتریان یا رویگردانی مشتریان

دانلود پرسشنامه ریزش مشتریان

فایل ورد پرسشنامه ریزش مشتریان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوال: ۱۶گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی ریزش مشتریان

ابعاد: عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (محیطی)


تعریف مفهومی ریزش مشتریان

خشم، رویگردانی و ریزش مشتری به مفهوم خاتمه روابط وی با سازمان و رویکرد وی به سمت سایر سازمان‌ها در نتیجه یکسری عوامل هستند. ممکن است برخی شرکت‌ها با رو شهای مختلف بتوانند تعدادی مشتری برای خود دست و پا کنند، اما حفظ آنها به راحتی میسر نخواهد بود، به همین دلیل بازاریابان که تا دیروز در اندیشه شکار مشتریان خود بودند امروزه به رضایت مندی و حفظ آنها بیش تر تمایل پیدا کرده اند. توجه به حفظ مشتری، زمینه ساز رشد و بقای سازمان می‌شود، در حالی که زیان از دست دادن یک مشتری، به صورت سود نصیب شرکت رقیب خواهد شد.

ریزش مشتری به موقعیتی اطلاق می‌شود که مشتری تصمیم میگیرد سـازمان را تـرک کنـد و مدیریت ریزش مشتری به این مفهوم است که بتوان بـا پـیش بینـی رفتـار مشـتریان، از ریـزش احتمالی آن پیشگیری کرد. حرکت مشتریان از سازمانی به سازمانی دیگر برای یافتن محصولات و خدمات بهتر و ارزانتر را ریزش می‌گویند.

منبع: فروغ عسگری

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله