این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سروکوال فازی

سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی شامل شکاف‌های کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال زبانی فازی همراه با یک موردکاوی در زمینه خدمات بیمارستان

سروکوال فازی

سروکوال فازی

سروکوال فازی مقیاسی برای تحلیل شکاف بین انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملکرد) مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در شرایط عدم اطمینان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com