این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سفارشی سازی

فرا شخصی‌سازی

فراشخصی‌سازی

فراشخصی‌سازی (Hyper-Personalization) شیوه‌ای از بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی است که با تحلیل داده‌ها خدماتی ویژه به مشتریان ارائه می‌دهد.

سفارشی‌سازی (شخصی‌سازی)

سفارشی‌سازی (شخصی‌سازی)

سفارشی‌سازی (Customization) را توانایی تولید محصول یا ارائه خدمت براساس ذائقه و میل و خواسته مشتری جهت برقرار روابط بلندمدت تعریف کرده‌اند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com