این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سلامت روانی

روان‌شناسی کار

روان‌شناسی کار

روانشناسی کار  گرایشی از روان‌شناسی است که در آن رفتار نیروی انسانی در رابطه با کار مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در مدیریت کلاسیک پدیدار شد.

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی (Organizational soundness) عبارت از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و بهبود این توانایی‌ها برای موفقیت است.

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتی و سازمانی (organizational psychology) الگویی جهت بهبود شرایط فیزیکی و ذهنی کارمندان از طریق پیاده‌سازی اصول روانشناسی است.

پرسشنامه سلامت روانی کیز

پرسشنامه سلامت روانی کیز

دانلود پرسشنامه سلامت روانی کیز دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد بهزیستی هیجانی، سلامت ذهنی و سلامت اجتماعی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com