این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سیستم اطلاعات اجرایی

سیستم اطلاعات اجرایی

سیستم اطلاعات اجرایی (EIS)

سیستم اطلاعات اجرایی (EIS) سامانه‌ای نرم‌افزاری است که با تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش به مدیران اجرایی سازمان موجب تسهیل تصمیم‌گیری می‌شود.

ترجمه مقاله سیستم اطلاعات اجرایی

ترجمه مقاله سیستم اطلاعات اجرایی

ترجمه مقاله سیستم اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان مسئولیت حرفه‌ای آنان به صورت تخصصی به زبان پارسی از سایت پارس‌مدیر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com