ترجمه مقاله سیستم اطلاعات اجرایی

ترجمه مقاله سیستم اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات

افزایش رقابت همراه با رشد سریع فناوری‌های اطلاعاتی جدید، بیش از پیش کسب‌وکارها را وادار نموده است که به سیستم‌های اطلاعاتی (IS) تکیه کنند. غالب اوقات تصور می‌شود که استفاده درست فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری می‌تواند سلاح قدرتمندی برای مزیت‌های رقابتی باشد. بدین جهت، سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS) و سیستم اطلاعات اجرایی (EIS) از جانب پژوهشگران و دست اندرکاران توجه زیادی جلب نموده اند. در سال‌های اخیر صدها برنامه کاربردی گزارش شده است و مقالات زیادی منتشر گردیده اند. سیستم اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات بسیار مهم است.

سیستم اطلاعات اجرایی EIS به مجموعه عناوین و ابزاری اطلاق می‌شود که اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان را در زمینه‌ها و حیطه‌های مسئولیت حرفه‌ای آنان، با دقت، در زمان مناسب و شکلی مطلوب فراهم می‌کند. هدف اساسی EIS حمایت از سطوح مدیریتی سازمان از طریق عرضه اطلاعات در قالب‌های متناسب با نوع بهره برداری مدیران است. ارتباط مداوم و متقابل بین EIS و مدیران رده بالای سازمان، قدرت آنان را در عرصه فعالیت حرفه‌ای افزایش می‌دهد. دسترسی به یک سیستم EIS معتبر که اهمیت اطلاعات و کیفیت اطلاعات در آن مورد توجه قرار گیرد، مستلزم حصول شرایط و فنونی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

بخشی از متن مقاله سیستم اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات

DSS and EIS applications in Information Technology
The increased competition, along with the rapid development of new information technologies, has forced more and more businesses to rely on information systems (IS). It is often believed that using information technology properly to support decision making can be a powerful weapon for competitive advantages. As a result, decision support systems (DSS) and executive information systems (EIS) have gained much attention from IS researchers and practitioners. Hundreds of applications have been reported (Eom and Lee, 1990) and many articles have been published in recent years.

دانلود اصل مقاله سیستم اطلاعات اجرایی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله