این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شاخص کلیدی عملکرد

عوامل حیاتی موفقیت

عوامل حیاتی موفقیت CSF

عوامل حیاتی موفقیت CSF اشاره به عناصر ضروری برای اطمینان از دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یک پروژه یا سازمان، دارد.

شاخص کلیدی عملکرد

شاخص کلیدی عملکرد KPI

شاخص کلیدی عملکرد Key Performance Indicator سنجه‌ای بسیار بااهمیت جهت پایش و ارزیابی عملکرد یک سیستم، سازمان، کسب‌وکار یا برند می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com