این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شاخص کوهن

شاخص اندازه اثر کوهن

اندازه اثر

اندازه اثر (Effect Size) شاخصی برای سنجش میزان اثرگذاری یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته است و باید همراه با ضریب مسیر استاندارد گزارش شود.

جاکوب کوهن

جاکوب کوهن

جاکوب کوهن (Jacob Cohen) روانشناس و متخصص آمار آمریکایی است. او بیشتر به دلیل مطالعه در زمینه قدرت تحلیل و اندازه اثر مشهور می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com