جاکوب کوهن

بیوگرافی جاکوب کوهن

جاکوب کوهن Jacob Cohen (20 آوریل ۱۹۲۳ – ۲۰ ژانویه ۱۹۹۸) روانشناس و متخصص آمار آمریکایی است. او بیشتر به دلیل مطالعه در زمینه قدرت تحلیل و اندازه اثر مشهور می باشد. مطالعات کوهن در زمینه اندازه به ایجاد مبانی برای فراتحلیل آماری ایجاد کرده است.. فرمول کپای کوهن برای محاسبه پایایی تحقیقات کیفی و شاخص کوهن برای محاسبه اندازه اثر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین زمانیکه حجم جامعه نامعلوم باشد از محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن استفاده می شود.

کوهن علاوه بر اینکه طرفدار تجزیه و تحلیل قدرت و اندازه اثر است ، به عنوان یک منتقد روش های سنتی تفسیر معناداری آزمون با استفاده از مقدار معناداری یا P-Vlaue است. وی معتقد بود که با استفاده از مقدار معناداری نمی توان به راحتی در بازه فرض صفر ادعایی مطرح کرد. او معتقد بود که آزمون های معناداری آماری رشد علمی را به تعویق می اندازد و هیچ گاه کمکی به این رشد علمی نمی کند. البته برخی طرفداران این حوزه پاسخ هایی را به چنین انتقادهایی داده اند.

کوهن فارغ التحصیل کالج سیتی، دکترای روانشناسی بالینی خود را در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه نیویورک دریافت کرد. بین سال ۱۹۵۹ و بازنشستگی در سال ۱۹۹۳ در بخش روانشناسی در دانشگاه نیویورک ، بعداً به عنوان رئیس گروه روانشناسی کمی فعالیت کرد. وی در سال ۱۹۹۷ از طرف انجمن روانشناسی آمریکا جایزه برجسته و برجسته اعطا شد و عضو انجمن انجمن پیشرفت آمریکا ، انجمن روانشناسی آمریکا و انجمن آماری آمریکا بود.