این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شرکت تضامنی

شرکت سهامی

شرکت سهامی

شرکت سهامی (Joint-stock company) شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و سرمایهٔ آن متشکل از سهام هم‌ارزش یا تعداد یکسان سهام است.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکتی است که با نام مخصوص و برای امور تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت مشترک شکل می‌گیرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com