این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرانچایزینگ

اعطای امتیاز (قرارداد لیسانس)

اعطای امتیاز (قرارداد لیسانس)

اعطای امتیاز توافقی است که در آن اعطاکننده امتیاز، مورد باارزشی را به دریافت‌کننده امتیاز در ازای عمکلرد و مبلغ مشخصی، اعطاء می‌کند.

فرانچایزینگ

فرانچایزینگ (فرانشیز)

فرنچایزینگ (Franchising) به عنوان یک شیوه ورود به بازارهای خارجی، شبیه به اعطای امتیاز می‌باشد که حق استفاده به امتیازگیرنده اعطا می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com