این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای مشترک بنیادی است که بایدها و نبایدهای رفتاری افراد به عنوان شهروندان را سامان می‌دهد.

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی (Civic education) به معنای رشد و پرورش ظرفیت‌های افراد و گوره‌ها برای مشارکت آگاهانه و فعال در زندگی اجتماعی است.

پرسشنامه فرهنگ شهروندی

پرسشنامه فرهنگ شهروندی

دانلود پرسشنامه تاثیر فرهنگ شهروندی بر تخلفات رانندگی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com