این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فساد اداری

فساد مالی

فساد مالی

فساد مالی در اقتصاد یعنی به دست آوردن ثروت از راه‌های غیرشرعی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خصوصی که جرم محسوب می‌شود.

پرسشنامه اصلاح نظام اداری

پرسشنامه اصلاح نظام اداری

دانلود پرسشنامه اصلاح نظام اداری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

سوت‌زنی سازمانی

سوت‌زنی سازمانی

سوت‌زنی سازمانی افشای شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی یا نامشروع به وسیله اعضای سازمان، نزد افرادی است که می‌توانند اقداماتی انجام دهند.

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی (Organizational soundness) عبارت از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و بهبود این توانایی‌ها برای موفقیت است.

فساد اداری در ایران

فساد اداری در ایران

فساد اداری در ایران عامل اصلی ناکارآمدی و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است که چالشی جدی شده است.

فساد سازمانی

فساد سازمانی

فساد سازمانی (Organizational Corruption) فعالیتی مخرب و خلاف قوانین و مقررات سازمانی که با اهداف رسمی فردی و سازمانی تعارض صریح دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com