این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب قابلیت های بازاریابی

قابلیت‌های استراتژیک

قابلیت‌های استراتژیک

قابلیت‌های استراتژیک (Strategic capabilities) شامل منابع و شایستگی‌های محوری یک سازمان یا کسب‌وکار برای رقابت در بازار یا صنعت است.

قابلیت‌های بازاریابی

قابلیت‌های بازاریابی

قابلیت‌های بازاریابی (Marketing capability) توانایی کسب‌وکار در شناسایی و ارضای نیازهای مشتریان در زمان درست، مکان مناسب و هزینه منطقی است.

پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی

پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی

دانلود پرسشنامه قابلیت بازاریابی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com