این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب لذت ادراک شده

لذت ادراک شده خرید

لذت ادراک‌شده خرید

لذت ادراک‌شده خرید (Perceived enjoyment) به احساسی درونی اشاره دارد که فرد پس از خریداری یا مصرف محصول یا خدمت آن را لذت‌بخش ادراک می‌کند.

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری (Social Presence) به جنبه‌هایی از یک سامانه اینترنتی اشاره دارد که موجب می‌شود کاربر باور کند با یک انسان ارتباط دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com