این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ماتریس تکین

ماتریس تکین

ماتریس تکین (Singular matrix)

ماتریس تکین (Singular matrix) به ماتریسی گفته می‌شود که دترمینان آن صفر است و از همین‌رو قابل معکوس کردن نیست.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com