این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ماری جو هچ

ماری جو هچ

ماری جو هچ

ماری جو هچ (Mary Jo Hatch) استاد مدیریت دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین و پست مدرن است.

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ : تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین-تفسری و پست مدرن هچ تهیه و تنظیم پایگاه پارس مدیر برای دکتری مدیریت

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com