کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

عنوان: کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

عنوان فارسی: تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین-تفسری و پست مدرن

عنوان اصلی: Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives

نویسنده: ماری جو هچ

ترجمه و تلخیص: پایگاه پارس مدیر

منبع: آزمون دکتری مدیریت

تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه

نوع فایل: فایل ورد

دانلود پاورپوینت کتاب هچ

تعداد اسلایدها: ۸۹ اسلاید

نوع فایل: پاورپوینت بصورت PDF

درباره کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

متن کامل کتاب تئوری سازمان هچ با ترجمه دانائی فرد توسط انتشارات کتاب مهربان نیز آماده و منتشر شده است. برای خرید کتاب کامل تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین-تفسری و پست مدرن می‌توانید به وب‌سایت انتشارات کتاب مهربان رجوع کنید. به زعم هچ تئوری را می‌توان چنین تعریف کرد: تئوری‌های سازمان از یک سری واقعیات شکل گرفته است که از مفاهیم تشکیل شده اند. کتاب نظریه سازمان نوشته خانم ماری جو هچ نظریه پرداز آمریکایی مفاهیم کلیدی و موضوعات بحث انگیز نظریه سازمان را از سه منظر مدرن، نمادین-تفسیری و پست‌مدرن مورد بحث قرار می‌دهد. خانم هچ از واژه ی perspective که خود آن را معادل paradigm میداند برای تشریح دیدگا ه‌های مدرنیست، تفسیری و پس تمدرن استفاده می‌کند.

دیدگاه مدرن، پست‌مدرن و نمادین

دیدگاه مدرن، پست‌مدرن و نمادین

این کتاب وقتی از تدوین راهبرد صحبت می‌کند ضمن طرح بنیان‌های مدل عقلایی طرح‌ریزی راهبردی strategic planning دیدگاه‌های مقابل آن یعنی راهبرد خودجوش emergent strategy، راهبرد به عنوان کنشی نمادین strategy as symbolic action و راهبرد به عنوان ابزار تحکم مدیران بر کارکنان از نگاه پس تمدرن را مطرح می‌کند. هیچ کدام از دیدگاه‌های مطرح شده در باب طرح‌ریزی راهبردی را تأیید نمی کند. ولی اگر کتاب مدیریت راهبردی نوشته فرد دیوید را مطالعه کنید، در می‌یابید که بدون اینکه ذهن خواننده را مشوش کند به او القا می‌کند که مدل عقلایی طرح‌ریزی راهبردی بهترین مدل بوده و گام به گام به خواننده می‌آموزد چگونه راهبرد را تدوین کند و خواننده نیز به فکر فرو نمی رود که چگونه می‌توان به ضرایب اهمیتی که خبرگان به نقاط قوت و ضعف می‌دهند، اعتماد کرد. به خواننده نمی گوید، این نگاه، نگاه پوزیتیویستی است که حول آمار و ارقام دور می‌زند و پارادایم مدرنیستی خاستگاه آن است.

کتاب تئوری سازمان دکتری مدیریت

خلاصه منسجم کتاب تئوری سازمان دکتری مدیریت شامل کتاب تئوری سازمان دفت + هچ + رابینز + الوانی

این کتاب در مدت یک سال و بطور کامل خلاصه نویسی شده و در نهایت به صورت منسجم درآمده است.

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله