آزمون دکتری مدیریت

راهنمای آزمون دکتری مدیریت (به‌روزرسانی ۱۷ تیر ۱۳۹۹)

آزمون دکتری مدیریت دانشگاه‌های دولتی از سال ۱۳۹۰ به صورت یکپارچه و سراسری برگزار شده است. از سال ۱۳۹۶ نیز دانشجویان دانشگاه‌های سراسری، آزاد، پیام‌نور و موسسات مورد پذیرش وزارت علوم پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود برای قبولی در دوره دکتری باید در این آزمون شرکت کنند. دانشجویان رشته مدیریت نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر به عنوان یک دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت را دارید باید بدانید در طی سال‌های اخیر هیچ وحدت رویه‌ای در این زمینه وجود نداشته است. دروس گرایش‌های مختلف مدیریت بسیار غیرتخصصی بوده و ایرادات و ابهام‌های زیادی را به همراه داشته است. به همین دلیل این مطلب مداوم براساس آخرین تغییرات اعمال شده به‌روز رسانی می‌شود.

پیشنهاد می‌شود سوالات دکتری مدیریت ۹۸ و سوالات دکتری مدیریت ۹۷ را دانلود کنید و منابع تخصصی مورد اشاره را در دفترچه آزمون باهم مقایسه کنید. آنچه مسلم است آن است که باید در زمینه آزمون زبان دکتری مدیریت و همینطور هوش و استعداد تحصیلی نیز مهارت لازم را کسب کنید. به علاوه مدیریت اسلامی فصل مشترک تمامی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مختلف مدیریت در سراسر کشور است. برای مطالعه بیشتر منابع دکتری مدیریت را بنگرید. بر اساس اعلام سایت سنجش ضرایب آزمون دکتری مدیریت (PhD) سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

رشته مدیریت بازرگانی (گرایش‌های الف-مدیریت بازاریابی، ب-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، ج-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) و رشته مدیریت راهبردی

  • زبان انگلیسی (ضریب ۱)
  • استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
  • آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت مدیریت دولتی

رشته‌های ۱-مدیریت دولتی (گرایش‌های تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری عمومی، مدیریت تطبیقی و توسعه، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی)، ۲-مدیریت سازمان‌های دولتی ایران (گرایش‌های الف-سیاست‌گذاری دولتی (خط‌مشی گذاری عمومی) و ب-رفتاری)، ۳-مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

  • زبان انگلیسی (ضریب ۱)
  • استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
  • آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی، نظریه‌ها و مبانی خط‌مشی گذاری دولتی)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت صنعتی

گرایش‌های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، استراتژی صنعتی

  • زبان انگلیسی (ضریب ۱)
  • استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
  • آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

مواد امتحانی و ضرایب دکتری مدیریت کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

رشته‌های ۱-کارآفرینی، ۲-آینده پژوهی، ۳-سیاست گذاری علم و فناوری، ۴-مدیریت تکنولوژی (گرایش‌های مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی)
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارافرینی، تئوری‌های نوآوری، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

۱-مدیریت رسانه‌ای، ۲-مدیریت اطلاعات
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک)

مواد امتحانی و ضرایب دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش‌های کسب‌وکار هوشمند، مدیریت خدمات و توسعه فناوری
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته، مدیریت دانش)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت مالی

گرایش‌های مهندسی مالی، بانکداری، مالی بین‌الملل، بیمه، حقوق مالی
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (ریسک و مدیریت سرمایه گذاری، بازارها و نهادهای مالی)

مواد امتحانی و ضرایب دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز، حقوق قراردادهای نفت و گاز)

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته گردشگری
۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی گذاری در گردشگری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری حسابداری

۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار، ریاضی، حسابرسی)
سطح کارشناسی ارشد شامل (حسابداری مدیریت، تئوری‌های حسابداری)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت آموزشی

۱- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت)
سطح کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)، نظارت و راهنمایی آموزشی)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت آموزش عالی

گرایش‌های ۱-مدیریت آموزش عالی، ۲-اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، ۳-برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، ۴-برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی، ۵-فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
۱- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت)
سطح کارشناسی ارشد شامل (مسائل آموزش عالی ایران و جهان – مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاهی (مباحث مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی) و آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی)

مواد امتحانی و ضرایب آزمون دکتری مدیریت مدیریت ورزشی

۱- زبان انگلیسی (ضریب ۱)
۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
۳- آزمون دروس تخصصی (ضریب ۴)
سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی)
سطح کارشناسی ارشد شامل (مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی، اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی، بازاریابی ورزشی)
اطلاعات مربوط به آزمون دکتری سراسری سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله