سوالات دکتری مدیریت ۹۹

آزمون دکتری مدیریت ۱۳۹۹ پنج‌شنبه ۹ مرداد ماه برگزار گردید. سوالات دکتری مدیریت ۹۹ تمامی گرایش‌های مدیریت برای دانلود توسط سایت سنجش ارائه شده است. در این آزمون گرایش‌های مدیریت شامل موارد زیر بوده است:

  • مدیریت بازرگانی و راهبردی
  • مدیریت دولتی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت آموزشی
  • مدیریت رسانه و اطلاعات
  • مدیریت فناوری اطلاعات
  • مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
  • کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
  • مدیریت گردشگری
  • مدیریت مالی

دانلود سوالات دکتری مدیریت ۱۳۹۹

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت ۹۹ با پاسخنامه

تشریح سوالات آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – سال ۱۳۹۹

تعداد سوالات آزمون دکتری مدیریت ۹۹ : ۸۰ مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی، کد ۲۱۶۲

عنوان مواد امتحانی: آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته

رشته مدیریت دولتی، کد ۲۱۶۳

عنوان مواد امتحانی: نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی؛ نظریه‌ها و مبانی خط‌مشی‌گذاری دولتی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

رشته مدیریت صنعتی، کد ۲۱۶۴

عنوان مواد امتحانی: تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

رشته مدیریت رسانه و اطلاعات، کد ۲۱۶۵

عنوان مواد امتحانی: مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

رشته مدیریت فناوری اطلاعات، کد ۲۱۶۷

عنوان مواد امتحانی: سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته، مدیریت دانش، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

رشته مدیریت کارآفرینی و آینده‌پژوهی، کد ۲۱۶۹

عنوان مواد امتحانی: نظریه‌های کارآفرینی، تئوری‌های نوآوری، مدیریت استراتژیک پیشرفته، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله