دانلود دفترچه آزمون دکتری مدیریت ۱۴۰۱

سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری ۱۴۰۱ مدیریت به شرح زیر بوده است:

۱- مجموعه دروس تخصصی (ضریب ۴)

۲- استعداد تحصیلی (ضریب ۱)

۳- زبان انگلیسی (ضریب ۱)

سوالات آزمون دکتری مدیریت ۱۴۰۱

رشته مدیریت دولتی

تعداد سولات تخصصی رشته مدیریت دولتی ۸۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی ۱۲۰ دقیقه بود. مجموعه دروس تخصصی شامل آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی، نظریه‌ها و مبانی خط‌مشی‌گذاری دولتی است.

رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام است. در سطح کارشناسی ارشد شامل بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته – مدیریت استراتژیک پیشرفته است. کنکور دکتری ۱۴۰۱ رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی (سراسری و دانشگاه آزاد) جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد:

۱) مدیریت بازرگانی

 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎبی
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎزرﮔﺎنی
 • رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎنی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی

۲) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدی

رشته مدیریت صنعتی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام است. در سطح کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته است. کنکور دکتری ۱۴۰۱ رشته مدیریت صنعتی (سراسری و دانشگاه آزاد) جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد:

 • ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت
 • ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ
 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی صنعتی

رشته کارآفرینی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام). کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارآفرینی- تئوری های نوآوری- مدیریت استراتژیک پیشرفته). کنکور دکتری ۱۴۰۱ رشته کارآفرینی، آینده ‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی (سراسری و دانشگاه آزاد) جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد:

 • کارآفرینی
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ تکنولوژی
 • آﻳﻨﺪهﭘﮋوهی
 • ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

رشته مدیریت آموزشی

سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری ۱۴۰۱ مدیریت آموزشی به شرح زیر بوده است: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی) – نظارت و راهنمایی آموزشی).

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ۱۴۰۱

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله