آزمون دکتری مدیریت 1402

دانلود دفترچه آزمون دکتری مدیریت ۱۴۰۲

سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری ۱۴۰۲ مدیریت به شرح زیر بوده است:

 • مجموعه دروس تخصصی (ضریب ۴)
 • استعداد تحصیلی (ضریب ۱)
 • زبان انگلیسی (ضریب ۱)

س از برگزاری کنکور دکتری ۱۴۰۲، برخی داوطلبان ممکن است تمایل داشته باشند سوالات آزمون و جواب آنها را بررسی کنند تا میزان درصد کسب‌شده در هر درس و در نتیجه رتبه خود را در کنکور دکتری تخمین بزنند. سوالات دکترا ۱۴۰۲ شانزدهم اسفندماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. برای دانلود دفترچه سوالات به جداول زیر مراجعه کنید.

کلید سوالات دکتری ۱۴۰۲ نیز بیستم اسفند بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. کلیدمنتشرشده پاسخنامه اولیه آزمون است و امکان اعتراض به کلید سوالات دکتری ۱۴۰۲ وجود دارد. بر اساس اعلام سازمان سنجش، نتایج اولیه دکتری ۱۴۰۲ به صورت کارنامه دهه اول اردیبهشت منتشر گردید.

سوالات زبان و استعداد تحصیلی گروه مدیریت

دفترچه آزمون استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی مدیریت در کنکور دکتری ۱۴۰۲ شامل سوالات دروس استعداد تحصیلی (۳۰ سوال) و زبان انگلیسی عمومی (۳۰ سوال) بود. همه داوطلبان گرایش‌های گوناگون مدیریت باید در مدت ۹۰ دقیقه به آن پاسخ می‌دادند. سوالات زبان و استعداد تحصیلی این آزمون برای کلیه داوطلبان رشته‌های گوناگون گروه مدیریت یکسان بود.

تعداد سولات تخصصی رشته مدیریت ۷۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه بود. در آزمون دکتری مدیریت ۱۴۰۱ تعداد سوالات تخصصی ۸۰ پرسش بود که به تعد ۱۰ پرسش کاهش یافت. همچنین مدیریت زمان آزمون نیز از ۱۲۰ دقیقه به ۱۰۵ دقیقه کاهش یافت. سیاستی بسیار دقیق که نشان از برنامه‌ریزی ریزبینانه مسئولان دارد و کیفیت آزمون را بسیار بهبود بخشید.

سوالات آزمون دکتری مدیریت ۱۴۰۲

رشته مدیریت دولتی

مجموعه دروس تخصصی شامل آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی، نظریه‌ها و مبانی خط‌مشی‌گذاری دولتی است.

رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

مجموعه دروس تخصصی شامل آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام است. در سطح کارشناسی ارشد شامل بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته است. کنکور دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی (سراسری و دانشگاه آزاد) جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد:

۱) مدیریت بازرگانی

 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎبی
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎزرﮔﺎنی
 • رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎنی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی

۲) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒﺮدی

رشته مدیریت صنعتی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام است. در سطح کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته است. کنکور دکتری ۱۴۰۲ رشته مدیریت صنعتی (سراسری و دانشگاه آزاد) جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد:

 • ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت
 • ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ
 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی صنعتی

رشته کارآفرینی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام). کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارآفرینی- تئوری های نوآوری- مدیریت استراتژیک پیشرفته). کنکور دکتری ۱۴۰۲ رشته کارآفرینی، آینده ‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی (سراسری و دانشگاه آزاد) جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد:

 • کارآفرینی
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ تکنولوژی
 • آﻳﻨﺪهﭘﮋوهی
 • ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

رشته مدیریت آموزشی

برای کنکور دکتری ۱۴۰۲ مدیریت آموزشی ۷۰ سوال تخصصی در بازه زمانی ۱۰۵ دقیقه طراحی شد. سوالات دروس تخصص عبارتند از: فلسفه، مبانی و اصول تربیت، آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی) و نظارت و راهنمایی آموزشی.

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ۱۴۰۲

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله