استعداد تحصیلی دکتری مدیریت

استعداد تحصیلی دکتری مدیریت یکی از دروس بخش عمومی آزمون دکتری مدیریت و علوم انسانی است که به سنجش توانایی‌ ذهنی و درک داوطلبان، قدرت تحلیل و استعداد آن‌ها می‌پردازد. استعداد تحصیلی که در اکثر کشورها بـا عنوان آزمون GRE و آزمون GMAT شناخته می‌شود و شرکت و قبولی در آن برای متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

نام خاص این درس این ذهنیت را برای برخی از داوطلبان ایجاد کرده که این بخش از آزمون تنها به سنجش هوش و استعداد داوطلبان می‌پردازد و مطالعه برای آن تأثیر خاصی ندارد. اما حقیقت آن است که پاسخ‌دهی به سؤالات این درس نیز همانند بسیاری از دروس دیگر نیازمند یادگیری مهارت‌های خاص خود است و این مهارت‌ها نیز جز با مطالعه و تمرین حاصل نخواهد شد.

این بخش یکی از مواد امتحانی آزمون دکتری استعداد تحصیلی است که مانند زبان انگلیسی بین همه رشته‌ها مشترک است. استعداد تحصیلی، یک درس و یا یک رشته خاص امتحانی نیست، بلکه ابزاری برای محک زدن و سنجش میزان توانایی‌های ذهنی و استعداد فرد جهت تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی می‌باشد. این آزمون دارای بخش‌های مختلفی است که هر یک از آنها، ابعاد خاص و معینی را از شخصیت داوطلب ارزیابی می‌نماید. نیروی استدلال ذهن، قـدرت تجسم، سرعت عمل و تسلط بر مبانی ریاضیات و همچنین قـدرت درک و تجزیه و تحلیـل داوطلب در این آزمون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بخش‌های مختلف این آزمون در ادامه توضیح داده شده است. این درس یکی از مهم‌ترین منابع دکتری مدیریت است.

بخش‌های آزمون استعداد تحصیلی دکتری مدیریت

درک مطلب

بخش درک مطلب در آزمون استعداد تحصیلی مشابه بخش Reading در آزمون‌های زبان انگلیسی است. در این بخش توانایی داوطلبان در درک متن مورد سنجش قرار می‌گیرد.

درک مطلب معمولاً جزو بخش‌های نسبتاً ساده آزمون است و می‌تواند تأثیر زیادی در کسب نمره شما داشته باشد، زیرا پاسخگویی به سؤالات این بخش نیاز به دانستن فرمول‌های پیچیده ندارد و تنها با فراگیری برخی مهارت‌ها، تا حد زیادی قادر به پاسخگویی به سؤالات خواهید بود.

این بخش شامل متن‌هایی نسبتاً بلند حاوی چند پاراگراف (معمولاً سه الی شش پاراگراف) است که سؤالاتی از آن‌ها مطرح شده است.

از آن‌جا که مبنای بخش درک مطلب جست‌وجو است و نه تحلیل متن، تمامی سؤالات مطرح شده باید با توجه به آن‌چه که در متن آورده شده پاسخ داده شود و برای پاسخ‌گویی به سؤالات نیازی به اطلاعاتی فراتر از متن نیست.

در واقع پاسخ‌گویی به سؤالات درک مطلب به دانش شما نیازی ندارد و وابسته به مهارتی است که در اثر تمرین به‌دست خواهد آمد.

موضوع متن انتخابی معمولاً با توجه به گروه امتحانی تعیین می‌شود و غالباً متن نسبتاً تخصصی است؛ یعنی به عنوان مثال، برای گروه هنر، متنی تخصصی در رابطه با هنر مطرح خواهد شد و برای گروه انسانی، متنی مرتبط با رشته‌های این گروه.

در بخش درک مطلب منتظر روبرو شدن با متن‌هایی با موضوعات آشنا نباشید؛ زیرا همه اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخگویی به سؤالات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در متن گنجانده شده است.

طبق آخرین تغییرات، ۲ متن در بخش درک مطلب مطرح شده و از هر یک از این متن‌ها ۴ سؤال طرح می‌شود. بنابراین در مجموع بخش درک مطلب دارای ۸ سؤال است.

استدلال منطقی

برخلاف سؤالات درک مطلب، داوطلبان معمولاً از سؤالات استدلال منطقی پیش‌زمینه ذهنی ندارند. در این بخش، متن‌هایی آورده می‌شود و سپس یک سؤال از هر متن مطرح می‌گردد.

متن سؤالات طولانی نبوده و عموماً حاوی یک پاراگراف است. متن‌های بخش استدلال منطقی، متن‌های عمومی هستند و عموماً ارتباطی به گروه آزمایشی ندارند.

برای پاسخ‌گویی به سؤالات این بخش از آزمون باید با توجه به واقعیت‌های موجود در متنِ سؤالات و تجزیه وتحلیل آنها، پاسخ صحیح را پیدا کنید.

سؤالات استدلال منطقی معمولاً چندان ساده نبوده و جهت پاسخگویی به آنها، علاوه بر دانستن مهارت‌های لازم، نیازمند دقت و تمرکز بالایی نیز هستید. با این حال، این بخش نیز جزو بخش‌های نمره‌آور در آزمون دکتری است.

طبق آخرین تغییرات، ۷ متن در بخش استدلال مطرح شده و از هر کدام از این متن‌ها نیز یک سؤال طرح می‌شود. بنابراین در مجموع بخش استدلال منطقی دارای ۷ سؤال است.

سؤالات تجسمی (ویژه گروه فنی مهندسی)

قسمت دیگری از بخش استعداد تحصیلی کنکور دکتری مربوط به سؤالات تجسمی است که مخصوص داوطلبان گروه فنی و مهندسی می‌باشد. در حقیقت بخش تجسمی در گروه فنی و مهندسی، جایگزین بخش استدلال منطقی در سایر گروه‌های آزمایشی است.

در سؤالات این بخش، قدرت تجسم، دقت در جزئیات و هوش تصویری داوطلبان مورد سنجش قرار می‌گیرد.

معمولاً سؤالات این بخش را نمی‌توان به طور کامل آموزش داد، چرا که پاسخ‌گویی به آنها تا حدی به ویژگی‌های خود فرد شامل قدرت تجسم دوبعدی و سه‌بعدی، تمرکز و هوش بستگی دارد، با این حال تعداد زیادی از افراد با تمرین و ممارست قادر به ارتقای سطح پاسخ‌گویی خود به سؤالات تجسمی هستند.

طبق آخرین تغییرات، ۷ سؤال در بخش تجسمی مطرح می‌شود.

بخش تحلیلی

در بخش تحلیلی، توانایی تحلیل داوطلبان مورد سنجش قرار می‌گیرد. در این بخش برای چند متغیر که در صورت سؤال تعریف شده‌اند، قوانینی وضع شده و داوطلبان باید با توجه به شرایط ذکر شده، حالت‌های مختلف قرارگیری متغیرها را پیدا کنند.

گاهی با توجه به قوانین، می‌توان حالت‌های قطعی و نهایی قرارگیری برخی متغیرها را پیدا کرد، اما همواره حالت‌های زیادی باقی می‌ماند که احتمالی بوده و با توجه به صورت هر یک از سؤالات باید یکی از این حالات را انتخاب کرد.

طبق آخرین تغییرات، ۲ مدل در بخش تحلیلی مطرح شده و از هر کدام از این مدل‌ها ۴ سؤال طرح می‌شود. بنابراین در مجموع بخش تحلیلی دارای ۸ سؤال است.

سؤالات کمی

آخرین قسمت سؤالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری مربوط به سؤالات کمی شامل هوش، مقایسه‌های کمی، استعداد عددی و ریاضیاتی و حل مسأله و … است. برای این قبیل سؤالات، در ابتدای هر سؤال دستورالعمل ویژه‌ای ذکر شده که با به‌کارگیری هوش و دانش ریاضی خود توانایی پاسخ دادن به آنها را خواهید داشت.

قابل توجه است که اگر چه تعداد زیادی از سؤالات این بخش با وجود ماهیت ریاضی خود، ساده هستند، اما داوطلبان به این بخش رغبت کمی نشان می‌دهند.

این در حالی است که معمولاً سطح دشواری سؤالات این بخش با توجه به دانش ریاضی گروه‌های مختلف تعریف شده و با یادآوری برخی مباحث ساده ریاضی و البته تمرین کافی می‌توان جهت پاسخ‌گویی به برخی سؤالات آمادگی پیدا کرد.

سؤالات این بخش از آزمون در گروه‌های مختلف آزمایشی عموماً شامل چهار دسته سؤالات هوش، حل مسأله، سؤالات کمی مقایسه‌ای و سؤالات محاسباتی است.

طبق آخرین تغییرات، ۷ سؤال در بخش کمی مطرح شده است که انواع سؤالات در همه گروه‌ها بجز گروه فنی و مهندسی به شرح زیر است:

یک سؤال هوش؛ سه سؤال حل مسأله؛ یک سؤال مقایسه کمی؛ دو سؤال محاسبات.

در گروه فنی و مهندسی انواع سؤالات بخش کمی بدین شرح است:
یک سؤال هوش؛ چهار سؤال حل مسأله؛ دو سؤال مقایسه کمی

دانلود کتاب استعداد تحصیلی دکتری مدیریت

کتاب استعداد تحصیلی دکتری مدیریت ۱۶۴ صفحه شامل دو بخش زیر است.

  • ۸۴ صفحه آموزش فارسی حل مسائل استعداد تحصیلی
  • ۸۰ صفحه حل و تفسیر سوالات ۵ دروه آزمون سراسری دکتری

کاربرد: دانشجویان مدیریت و علوم انسانی

نوع فایل: PDF تمام متن

تعداد صفحات کتاب: ۱۶۴ صفحه

شرح و تفسیر: دارد

کیفیت: مورد تایید و قابل قبول

نتیجه‌گیری استعداد تحصیلی دکتری مدیریت

استعداد تحصیلی دکتری مدیریت ابزاری برای سنجش توانایی‌های ذهنی و استعداد داوطلبان جهت تحصیل در مقطع دکتری می‌باشد و در واقع سوالات این قسمت از آزمون دکتری دارای بخش‌های مختلفی است که هر یک ابعادی از شخصیت فرد را می‌سنجد. هوش، منطق، قدرت تجسم، سرعت عمل، تسلط داوطلب به مبانی ریاضی و قدرت درک و تحلیل متون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سوالات استعداد تحصیلی جهت سنجش توانایی تجزیه و تحلیل، توانایی تصویر سازی ذهنی، سرعت عمل و تمرکز، قدرت و سرعت انتقال مفاهیم و هوش داوطلب طراحی شده است. این سوالات بومی ‌سازی شده‌ و ترکیبی از سوالات آزمون‌ GMAT و سوالات آزمون GRE است.

سوالات استعداد تحصیلی اولین بار در سال ۷۴ در ایران برای مقطع کارشناسی ارشد طراحی و همزمان با برگزاری آزمون دکتری، از سال ۸۹ در کنکور این مقطع برای تمامی رشته ‌ها به عنوان یکی از سرفصل‌‌های امتحانی مطرح شد. البته در گذشته سوالات آزمون ‌های جیمت و جری بین ‌الملل عیناً ترجمه می‌شد ولی در حال حاضر تیم طراحی مجزایی برای طراحی تست‌‌های جدید داخلی برای کنکور دکتری در سازمان سنجش وجود دارد و کیفیت سوالات این آزمون از استاندارد داخلی خوبی برخوردار است. از آنجا که استعداد تحصیلی برای اکثر داوطلبان دکتری مبحثی نا شناخته محسوب می‌ شود، این درس در کسب رتبه مطلوب در آزمون کتبی (مرحله اول) دکتری برای متقاضیان بسیار تعیین کننده است. کتاب‌های مختلفی در بازار برای درس استعداد تحصیلی وجود دارد اما منبع خاصی توسط سازمان سنجش برای این درس آزمون دکتری اعلام نشده است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله