کتاب مبانی سازمان و مدیریت

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت

لینک دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان

نام کتاب : مبانی سازمان و مدیریت

نویسنده: علی رضائیان

ناشر: انتشارات سمت

تلخیص: داود رحیمی کینچا و محبوبه حلیمی

تعداد صفحات فایل خلاصه شده : ۳۶ صفحه

نوع فایل : PDF

منبع: کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

درباره کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب سازمان و مدیریت رضائیان منبع اصلی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت است. بعد از اینکه دوره دکتری مدیریت نیز به صورت یکپارچه درآمده است این کتاب برای آزمون دکتری نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این کتاب رضائیان اصول کلاسیک مدیریت را بیان کرده است و جنبش نئوکلاسیک را به عنوان جدیدترین بحث مدیریتی مطرح کرده است. کتاب ساختاری قدیمی داشته و دانشجویان با مباحث روز مدیریت آشنا نمی شوند.

ظهور پدیده «اداره کردن» مربوط به روزگار اخیر نیست بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک «هدف» لازم است به بسیج امکانات و رهبری این امکانات به سوی آن هدف مشخص اقدام کند. نظریه های مدیریت: باید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت و هر تمدنی بستگی به ساخت فرهنگی آن تمدن دارد. به طور کلی اصول مدیریت شامل: ۱- برنامه ریزی ۲- سازماندهی ۳- بسیج منابع و امکانات ۴- هدایت ۵- سرپرستی و کنترل است.