کتاب تئوری سازمان رابینز

عنوان: کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی

عنوان کتاب به لاتین : Organization Theory: Structure, Design, and Applications

نویسنده: استیفن رابینز

نام نویسنده به لاتین : Stephen P. Robbins

نوع فایل: پاورپوینت کتاب تئوری سازمان رابینز

تعداد اسلایدها: ۲۰۰ اسلاید

تلخیص: پاورپوینت‌های دانشگاه پیام‌نور

منبع: کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

درباره کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی

کتاب تئوری سازمان رابینز به طور دقیق مفاهیم سازمان و تئوری سازمان را تشریح کرده است.

تعریف سازمان

سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقیق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند. منظور از سازمان یک واحد اجتماعی است که هدف‌های ویژه‌ای دارد. سازمان دارای بخش‌هایی فعال و هماهنگ است، با محیط خارجی ارتباط دارد و ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح‌ریزی شده است.

مقصود از تئور‌ی، یک قضیه یا مجموعه‌ای از قضیه‌ها است که در صدد توجیه یا پیش‌بینی چیزی هستند. در نتیجه تئوری سازمان، شاخه‌ای از علم است که ساختار و طرح سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. این دانش راهی است برای تجزیه‌وتحلیل سازمان‌ها بر اساس الگوهای علمی. به زبان ساده تئوری سازمان، شیوه‌ای از اندیشیدن درباره سازمان‌ها است.

تئوری سازمان چیست؟

تئوری مدیریت و سازمان رشته‌ای است که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این تئوری به هر دو جنبه تشریحی و تجویزی این رشته می‌پردازد و تشریح می‌کند که سازمان‌ها، واقعا چگونه ساختارمند می‌شوند و همچنین پیشنهادهایی راجع به اینکه چگونه می‌توان سازمان‌ها را طوری بنا نمود که اثربخشی آنها افزایش یابد، ارائه می‌دهد.

تفاوت تئوری سازمان و رفتار سازمانی

تئوری سازمان رشته‌ای است که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. تئوری سازمان به هر دو جنبه تشریحی و تجویزی این رشته می‌پردازد. مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتاری سازمان رفتار سازمانی، دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروهای کوچک تاکید دارد. بر رفتار درون سازمان‌ها، عملکرد افراد، کارکنان و متغیر‌های نگرشی نظیر بهره‌وری کارکنان، غیبت در کار، جابجائی در کار و رضامندی شغلی بیشتر، متمرکز است.

این کتاب توسط مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد در دفتر پژوهش‌های فرهنگی کشور نیز ترجمه و منتشر شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله