کتاب تئوری سازمان رابینز

دانلود کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی

لینک دانلود کتاب تئوری سازمان رابینز به صورت پاورپوینت

نام کتاب: تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی

نویسنده: استیفن رابینز

عنوان کتاب به لاتین : Organization Theory: Structure, Design, and Applications

نام نویسنده به لاتین : Stephen P. Robbins

ترجمه و نگارش : مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد

ناشر : دفتر پژوهش های فرهنگی

تلخیص: پاورپوینت‌های دانشگاه پیام‌نور

منبع: کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

درباره کتاب تئوری سازمان رابینز

در این کتاب رابینز به طور دقیق مفاهیم سازمان و تئوری سازمان را تشریح کرده است.

تعریف سازمان

سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقیق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند. منظور از سازمان یک واحد اجتماعی است که هدف‌های ویژه‌ای دارد. سازمان دارای بخش‌هایی فعال و هماهنگ است، با محیط خارجی ارتباط دارد و ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح‌ریزی شده است.

مقصود از تئور‌ی، یک قضیه یا مجموعه‌ای از قضیه‌ها است که در صدد توجیه یا پیش‌بینی چیزی هستند. در نتیجه تئوری سازمان، شاخه‌ای از علم است که ساختار و طرح سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. این دانش راهی است برای تجزیه‌وتحلیل سازمان‌ها بر اساس الگوهای علمی. به زبان ساده تئوری سازمان، شیوه‌ای از اندیشیدن درباره سازمان‌ها است.

تئوری سازمان چیست؟

تئوری سازمان رشته ای است که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد. این تئوری به هر دو جنبه ی تشریحی و تجویزی این رشته می پردازد و تشریح می کند که سازمانها، واقعا چگونه ساختارمند می شوند و همچنین پیشنهاداتی راجع به اینکه چگونه می توان سازمانها را طوری بنا نمود که اثربخشی آنها افزایش یابد، ارائه می دهد.

تفاوت تئوری سازمان و رفتار سازمانی

تئوری سازمان رشته ای است که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد . تئوری سازمان به هر دو جنبه تشریحی و تجویزی این رشته می پردازد. مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتاری سازمان رفتار سازمانی، دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروهای کوچک تاکید دارد. بر رفتار درون سازمانها، عملکرد افراد، کارکنان و متغیر های نگرشی نظیر بهره وری کارکنان، غیبت در کار، جابجائی در کار و رضامندی شغلی بیشتر، متمرکز است.