کتاب مدیریت عمومی الوانی

دانلود کتاب مدیریت عمومی الوانی

نام کتاب: کتاب مدیریت عمومی الوانی

نویسنده: مهدی الوانی

ناشر: نشر نی

تلخیص: محبوبه حلیمی

منبع: کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

خرید نسخه چاپی کتاب از ناشر

دانلود خلاصه کتاب مدیریت عمومی مهدی الوانی از سایت پارس مدیر

هدف کتاب مدیریت عمومی از زبان ناشر

مدیریت عمومی برای آشنایی با نظریه‌های عمومی مدیریت نوشته شده است به‌گونه‌ای که خوانندگان در سطوح مختلف بتوانند از آن بهره گیرند. بخش‌های عمده‌ی آن عبارت‌اند از فرایند مدیریت، سازماندهی، کنترل و نظارت در سازمان، هدایت و انگیزش، ارتباطات سازمانی، تصمیم‌گیری، و نظام‌های اداری تطبیقی. مروری بر تحولات نظریه‌های سازمان و مدیریت که سیری تاریخی و موضوعی را دنبال می‌کند. همچنین موضوعاتی در زمینه‌ی سیستم‌های متخصص که کوس برابری با متخصصان و کارشناسان را می‌زنند، سازمان‌های یادگیرنده که همچون انسان‌ها عشق‌آموختن و توان تجربه‌اندوزی دارند در ضمائم کتاب آمده است.