کتاب مدیریت عمومی الوانی

عنوان: کتاب مدیریت عمومی الوانی

نویسنده: مهدی الوانی

ناشر: نشر نی

نوع فایل: PDF

تلخیص: محبوبه حلیمی

منبع: کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

محتویات: خلاصه کتاب

دانلود کتاب مدیریت عمومی الوانی

درباره کتاب مدیریت عمومی

مدیریت عمومی برای آشنایی با نظریه‌های عمومی مدیریت نوشته شده است به‌گونه‌ای که خوانندگان در سطوح مختلف بتوانند از آن بهره گیرند. بخش‌های عمده‌ی آن عبارت‌اند از فرایند مدیریت، سازماندهی، کنترل و نظارت در سازمان، هدایت و انگیزش، ارتباطات سازمانی، تصمیم‌گیری، و نظام‌های اداری تطبیقی. مروری بر تحولات نظریه‌های سازمان و مدیریت که سیری تاریخی و موضوعی را دنبال می‌کند. همچنین موضوعاتی در زمینه‌ی سیستم‌های متخصص که کوس برابری با متخصصان و کارشناسان را می‌زنند، سازمان‌های یادگیرنده که همچون انسان‌ها عشق‌آموختن و توان تجربه‌اندوزی دارند در ضمائم کتاب آمده است.

فصل‌های کتاب مدیریت عمومی الوانی عبارتند از:

  • سیر تحولات نظریه‌های مدیریت
  • برنامه‌ریزی جامع و استراتژیک
  • سازماندهی و سازماندهی پویا
  • کنترل و نظارت در سازمان
  • هدایت، انگیزش و رهبری سازمانی
  • ارتباطات سازمانی
  • تصمیم‌گیری
  • خلاقیت و نوآوری

الوانی در این کتاب کوشش کرده است تا دانشجویان با مباحث عمومی سازمان آشنا شود. مطابق کتاب‌های مختلف تئوری‌های مدیریت فصول اصلی قابل تشخیص هستند. در فصل اول مروری بر تئوری‌های سازمان و مدیریت صورت گرفته است. در فصل دوم به برنامه‌ریزی سازمان پرداخته شده است. فصل سوم به مباحث سازماندهی و ساختار سازمانی اختصاص دارد. در فصل چهارم کنترل سازمانی و انواع روش‌های کنترلی مورد بحث قرار گرفته است. فصل پنجم به رهبری سازمانی و انواع الگوهای رهبری تخصیص یافته است. در فصل ششم نیز ارتباطات سازمانی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم تصمیم‌گیری سازمانی تشریح شده است. در نهایت در فصل هشتم خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی تشریح شده است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله