منابع کارشناسی ارشد مدیریت

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و صنعتی

منابع عمومی مدیریت بازرگانی و صنعتی

منابع کارشناسی ارشد مدیریت؛ دروس عمومی: تئوری سازمان و مدیریت، زبان، ریاضی و آمار، اقتصاد خرد و کلان

منابع تخصصی مدیریت بازرگانی و صنعتی

منابع کارشناسی ارشد مدیریت؛ دروس تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، تحقیق در عملیات، مدیریت تولید

| آشنایی با کارشناسی ارشد مدیریت


تئوری مدیریت

 1. مدیریت عمومی، دکتر الوانی
 2. مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
 3. مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
 4. مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
 5. رفتار سازمانی، تألیف رابینز، ترجمه اعرابی، پارسائیان
 6. رفتار سازمانی، تألیف بلانچارد، ترجمه علاقه مند
 7. تئوری سازمان، تألیف رابینز، ترجمه الوانی، دانایی فرد
 8. مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر میرسپاسی
 9. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تألیف دکتر رضائیان

زبان عمومی و تخصصی
کتابهای زیر را برای تقویت واژگان و گرامر حتما بخوانید:

 1. کتاب واژگان ضروری تافل
 2. کتاب گرامر و تست عباس فرزام
 3. کتاب گرامر انتشارات پوران پژوهش
 4. کتاب ۵۰۴ واژه ضروری
 5. کتاب واژگان ضروری برای تافل Barrons

کتاب ونوس خیلی موردتوجه دانشجویان است ولی در سالهای اخیر چندان الزامی ندارد. دست کم یکی از کتابهای مدیریتی زیر را نیز بخوانید:

 1. کتاب تئوریهای مدیریت پاتریک مانتانا
 2. کتاب مدیریت ۳، انتشارات سمت
 3. کتاب مدیریت داور ونوس

اقتصاد کلان
– درس و تست اقتصاد خرد، تألیف دکتر نظری
– درس و تست اقتصاد کلان، تألیف دکتر نظری
تذکر: کتاب اقتصاد خرد و کلان پارسه برای مرور تست ها مفید است. کتاب اقتصاد کلان روزبهان و اقتصاد خرد سالواتره برای تست ارشد اصلا مفید نیست ولی به لحاظ مفهومی برای دانشجویان علاقه‌مند به اقتصاد کتاب بسیار خوبی است.


ریاضی و آمار
– ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تألیف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
– کتاب تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد، تألیف دکتر نیکوکار
– ریاضیات، تألیف دکتر ناصحی فر
– کتاب تست ریاضی، تألیف دکتر هادی رنجبران
– کتاب تست و خلاصه درس ریاضیات مدیریت، تألیف دکتر عالم تبریز
– کتاب درس و تست ریاضیات، تالیف دکتر محمودیان
– آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲ ، تألیف دکتر عادل آذر


پژوهش عملیاتی
– پژوهش عملیاتی، تألیف دکتر مهرگان
تذکر: کتاب تست پژوهش عملیاتی مهرگان نیز توصیه می‌شود. کتاب پژوهش عملیاتی عادل آذر و عارفه فدوی برای کسانی است که به رتبه‌های عالی می‌اندیشند.


مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی، تألیف دکتر روستا، دکتر ونوس، دکتر ابراهیمی
مدیریت بازاریابی، تألیف فیلیپ کاتلر


مدیریت مالی
– مدیریت مالی (درس و تست)، تألیف دکتر قالیباف
تذکر: کتاب مدیریت مالی ۱ و ۲ تألیف جهانخانی و پارسائیان مانند کتابهای اقتصاد خرد سالواتره و کلان روزبهان بسیار غنی هستند ولی برای  کنکور کارشناسی ارشد مناسب نیستند. من به شما میگویم فقط مدیریت مالی قالیباف نشر پوران پژوهش را مطالعه کنید.


مدیریت تولید
– مدیریت تولید الوانی
– مدیریت تولید باسمنج